Toyman Award V.S.

"The Toy Man™ Seal of Approval" is een keurmerk voor producten die voldoen aan de hoge eisen gesteld door het International Parenting institute™ (IPi™). Deze eisen vallen op door de strenge manier van productwaardering, gebruikt door het IPi™ voor de The Toy Man™ product reeks.

"The Toy Man™ Editors Choice Award" ( a.k.a. eChoice™ Award ) - Dit is meer dan alleen een prijs; de prijs die dient als een teken van erkenning van producten / diensten die substantieel bijdragen aan een positieve productiviteit. Deze productiviteit wordt gemeten aan de hand van de potentiële groei van cognitieve/kritieke vaardigheden en/of algehele verbetering van een individu of groep.

Het introduceren van de Famous Composers Serie
De beroemde Reeks van Componisten is een speciale uitgave van 3-CD's, bedoeld voor de klassieke ontwikkeling van een baby. Elke CD is gewijd aan één van drie van de beste geëerbiedigde Westelijke klassieke componisten ter wereld - Bach, Beethoven en Mozart.
Wat deze specifieke versie onderscheidt van anderen is de zeer speciale en unieke kwaliteit die niet in gelijkaardige producten van dit type gevonden worden . Terwijl anderen klassieke muziek simpelweg herverpakken en zeggen dat ze geschikt zijn voor baby's doet de Famous Composers Serie het anders. De originele muziek is opgedeeld in stukjes en vervolgens opnieuw opgebouwd op een manier die geschikt is voor baby's.


Muziek temt het wilde beest
Het is een alom bekend feit dat muziek invloed kan hebben op mensen en dieren. Met sommige soorten muziek wordt een romantisch gevoel teweeg gebracht. Terwijl met anderen als hard rock de zenuwen gestimuleert worden wat op zijn beurt leidt tot hyperactiviteit. Voor een baby is het allemaal nog wat effectiever vanwege het gevoelige gehoor van een baby. De arrangementen op elke cd zijn geoptimaliseert voor jonge, delicate oortjes, terwijl de muziek is elementen bevat van de beroemde Nederlandse componist en internationaal baby muziek expert Raimond Lap. Deze waarden bevatten ook baby- en speelgoed geluiden om de fantasie van een baby te veroveren terwijl ze volledig opgaan in de muziek.

Toegenomen Ontwikkeling Kritieke Vaardigheden Bij Het Luisteren
De toename van de ontwikkeling van kritieke vaardigheden is een van de voornaamste voordelen voor een baby die naar de cd's luistert. Baby's raken volledig betrokken zodra ze de muziek horen. Ze genieten niet alleen van de korte-termijn vreugde, maar op de lange termijn ontwikkelen ze kritieke vaardigheden ontwikkelen ze zich psychologisch beter. Anders dan veel speelgoed die zich richten op één of twee kritieke vaardigheden, stimuleert de Famous Composers Serie zich op meerdere vaardigheden tegelijkertijd.
Het feit dat elk stuk uniek en origineel is en meesterlijk gecreëerd is om verscheidene emoties en reacties bij baby's uit te lokken. Een stuk kan een baby kalmeren, terwijl een ander de baby actief en blij maakt. Volgens meerdere studies gedaan door het Arts Education Partnership in Washington D.C., en de Pediatric Special Needs Assessment Institute in China, is vastgesteld dat muziek substantieel bijdraagt aan de kritieke en cognitieve vaardigheden. Dit is gebaseerd op baby's die blootgesteld zijn aan specifieke soorten klassieke muziek. Het bleek dat dit een en algemeen feit was dat ook op baby's sloeg.

Breken Met De Norm Voor Onze Consumenten Evaluatie
Met het produkt dat we moesten evalueren in gedachten, hebben we de Famous Composer Serie cd's uitgedeeld aan verschillende moeders die baby's hebben in de leeftijd van 8 tot 16 maanden. De evaluatie zou enkele weken duren om een goed beeld te krijgen van het verschil in gedragspatroon van zonder en met de muziek.
De manier waarop we dit deden was door gebruik te maken van een video camera. De eerste zeven dagen nam de moeders hun baby's één uur op terwijl ze in de wieg lagen. Elke dag om dezelfde tijd en zonder de muziek en met alleen speelgoed om hun interesse te stimuleren. De tweede zeven dagen deden de moeder hetzelfde alleen dan met de muziek. Het hele project kostte iets meer dan twee maanden de tijd om te voltooiien en de resultaten te analyseren. Na elke video band bekeken te hebben en de twee weken te hebben vergeleken ontdekte we enkele interessante feiten...
• Alle baby's op één na waren redelijk consistent in hun gedragspatroon en bleven vrijwel hetzelfde elke dag in de week zonder muziek.

• Gedurende de tweede week werden alle baby's blootgesteld aan de muziek. Elk in dezelfde volgorde van cd's. Maar anders dan in de eerste week was er een substantieel verschil in gedragspatroon op te merken bij alle baby's.

• Het was duidelijk dat de baby's actiever met hun speelgoed waren wanneer ze de muziek hoorden, gepaard met vaak een wisseling van stemming.

• In het geval van de snellere stukken muziek gingen alle baby's meer schudden met hun speelgoed en toonden ze veel meer gezichtsuitdrukkingen. Voornamelijk opwinding en blijheid.

• De baby's beleefden ook enkele korte periodes waarin ze zich helemaal niet bewogen, het leek wel of ze aandachtig aan het luisteren waren naar de muziek.

Gebaseerd op het resultaat van de informatie over het product geschreven door de moeders en onze studie naar de video's van de baby's, hebben we een waardevol feit vastgesteld. Wanneer baby's blootgesteld worden aan de muziek uit de Famous Composers Serie waren de baby's allemaal veel geanimeerder en vertoonden ze een substantiële verandering in gedragspatroon. Het resultaat gaf ons een sterke indruk dat de ontwikkelin van kritieke en cognitieve vaardigheden vrij sterk gestimuleert wordt bij het horen van de muziek.

De Individuele Categorieën Nader Bekeken

Hoewel andere organisaties een product een algeheel cijfer geven kiezen wij voor een andere aanpak. Bij elk individueel cijfer toegewezen aan het product, gebaseerd op ons evaluatie proces, is in het kort beschreven hoe we tot dit cijfer zijn gekomen. De cijfers van het product zijn hieronder te zien.

KWALITEIT VAN DE INHOUD: Kwalificatie 5 - De inhoud van elke cd uit de Famous Composers series was ongetwijfeld het beste van het beste. Subtiele tonen en stijlen die zelfs de aandacht van volwassenen trekt. De opnames zijn zeer goed gemasterd en kristal helder, zelfs op goedkope computer speakers. Zeer indrukwekkend. Daarom krijgt het product met gemak de hoogste score in deze categorie.

KRITIEKE ONTWIKKELING VAN DE VAARDIGHEID: Kwalificatie 5 - Het ontwikkelen van zowel kritieke als cognitieve vaardigheden is voor een baby van vitaal belang. Gebaseerd op de verslagen die de moeders schreven tijdens de productevaluatie en onze analyse van de video's van de baby's, hebben we vastgesteld dat wanneer de baby's blootgesteld worden aan de muziek uit de Famous Composers Serie de baby's allemaal veel actiever werden en dat daarbij een substantiële gedragsverandering op te merken was. De resultaten geven ons een sterke indicatie van een gestimuleerde ontwikkeling van kritieke en cognitieve vaardigheden bij het horen van de muziek.

HANDIGHEID: Kwalificatie 5 - Er is geen twijfel mogelijk op dit gebied, The Famous Composer Serie is zo simpel als het maar zijn kan als het gaat om gebruik. Net als elke andere muziek cd...stop de cd in de speler en luister! Er hoeft niets speciaal geconfigureerd of aangepast te worden, kortom pure eenvoud. Op dit onderdeel scoorde het product zonder twijfel de hoogste score.

EDUCATIEVE WAARDE: Kwalificatie 3 - Het waarderen van de educatieve waarde was een moeilijke opgave. Het probleem hierbij is dat je een baby moeilijk kunt testen op wat het geleerd heeft. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de kritieke en cognitieve vaardigheden gestimuleerd worden. Maar de vraag is of dat kan worden opgevat als educatie. In onze evaluatie scoorde de Famous Composers Serie een gemiddelde "3" naar onze vastgestelde richtlijnen. Het demonstreert simpelweg geen significant verschil in deze categorie.

MARKETING WAARDE: Kwalificatie 4 - De marketing waarde van de Famous Composers Serie is vrij hoog. Dit is gebaseerd op een aantal punten die onderzocht en afzonderlijk toegelicht zijn. De potentie van dit produkt is zeker bovengemiddeld en heeft daarom de hoogste score behaald in zijn categorie. Wanneer je je bedenkt dat dit produkt zo goed scoort in verschillende categorieën dan is dat verheugend. Het is alleen jammer dat consumenten nog niet volledig van deze feiten op de hoogte zijn. Daarom zien ze de waarde van het produkt misschien nog niet meteen in. De Famous Composers Serie haalt daarom net geen perfecte score.

REACTIE NIVEAU: Kwalificatie 5 - Tijdens de snellere stukjes muziek vertoonden de baby's allemaal actiever gedrag, dit was zowel aan hun gezichtsuitdrukkingen als aan het gebruik van speeltjes te merken. Ze keken voornamelijk opgewonden en blij. Dit alles maakt duidelijk dat de reactie van de baby's bij het horen van de muziek groot is. De Famous Composers Serie scoorde de hoogste score in deze categorie.

Voor het originele artikel(engels) bezoek www.thetoymanonline.com